Door de pagina's van de site te bekijken, erkent de internetgebruiker dat hij de aansprakelijkheidsbeperkingen en de gebruiksvoorwaarden van de site heeft gelezen en geaccepteerd. L'Toeristenbureau Terres de Corrèze kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele problemen bij het maken van een verbinding met internet of het bekijken van de pagina's van de site. In het bijzonder erkennen internetgebruikers dat ze op de hoogte zijn gesteld van de verschillen in de manier waarop internetpagina's worden geïnterpreteerd door de verschillende browsers die op de markt verkrijgbaar zijn.

Uitgever

Toeristenbureau Terres de Corrèze
10, Place de la Libération
19140 UZERCHE

Directeur uitgeverij

Toeristenbureau Terres de Corrèze
10, Place de la Libération
19140 UZERCHE

Website ontwikkeling

Naam: IRIS Interactive
Adres: 4 rue du Pensionnat Notre Dame de France - 43000 LE PUY EN VELAY (hoofdkantoor)
Mail: [email protected]

Site host

Naam: IRIS Interactive
Adres: 4 rue du Pensionnat Notre Dame de France - 43000 LE PUY EN VELAY (hoofdkantoor)
Mail: [email protected]

Copyright © - Links

Reproductie op papier

Met uitzondering van de iconografie is de reproductie van pagina's van deze site op papier toegestaan, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • vrije verspreiding,
  • respect voor de integriteit van de gereproduceerde documenten (geen wijzigingen of aanpassingen van welke aard dan ook)
  • expliciete verwijzing naar de site www.terresdecorreze.com als de bron en dat reproductierechten zijn voorbehouden en strikt beperkt.

Reproductie op elektronische media

Reproductie van het geheel of een deel van deze site op een elektronisch medium is toegestaan op voorwaarde dat de bron duidelijk en leesbaar wordt vermeld. www.terresdecorreze.com en de woorden "Alle rechten voorbehouden".
Informatie mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke, verenigings- of professionele doeleinden; ze mag niet worden gebruikt voor commerciële of reclamedoeleinden.

Koppelingen maken naar www.terresdecorreze.com

De Toeristenbureau Terres de Corrèze toestemming geeft voor het maken van een hyperlink naar zijn inhoud, onder voorbehoud van :

  • geen gebruik te maken van de deep linking-techniek, d.w.z. dat de pagina's van de site www.terresdecorreze.com mag niet genest zijn binnen de pagina's van een andere site, maar moet toegankelijk zijn door een venster te openen.
  • Vermeld de bron door middel van een hyperlink die rechtstreeks naar de inhoud in kwestie verwijst.

De informatie mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke, associatieve of professionele doeleinden; elk gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden is uitgesloten. Deze toestemming geldt niet voor websites die informatie verspreiden die controversieel, pornografisch of xenofoob van aard is of die in hogere mate de gevoeligheid van een groot aantal mensen kan kwetsen.
Neem voor andere toepassingen contact met ons op.

Reikwijdte van de inhoud

Ondanks de zorg die besteed wordt aan het verzamelen van informatie en het produceren van de site met behulp van de nieuwste technieken, kunnen er fouten, omissies, onnauwkeurigheden, insnijdingen of toevoegingen buiten onze controle op deze site staan of blijven staan. LToeristenbureau Terres de Corrèze kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld, noch uitdrukkelijk noch impliciet, voor de volledige inhoud van de site; gebruikers van de site en de informatie die deze bevat, erkennen dat zij deze op eigen risico gebruiken en dat Toeristenbureau Terres de Corrèze kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die geheel of gedeeltelijk voortvloeit uit het gebruik van informatie op de site. Hetzelfde geldt, Toeristenbureau Terres de Corrèze kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de aard of de inhoud van de sites waarnaar op de volgende pagina's wordt verwezen, met name de sites waartoe toegang kan worden verkregen via de hyperlinks op de pagina's van deze site. In overeenstemming met de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 hebt u recht op toegang en rectificatie van de gegevens die op u betrekking hebben.

Toeristisch informatiesysteem

De databases worden beschermd door de wet van 1 juli 1998 en het Franse auteursrecht. Elk gebruik of extractie van elementen van de site dat niet is toegestaan door Toeristenbureau Terres de Corrèze is illegaal en strafbaar als vervalsing.

Bescherming van persoonlijke gegevens

Lees onze Privacybeleid voor meer informatie.

Is deze inhoud u van pas gekomen?

Aanmelden

Deel deze inhoud